duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6188,11 ha
Intravilan: 410,56 ha
Extravilan: 5777,55 ha
Populatie: 5176
Gospodarii: 1583
Nr. locuinte: 1207
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Castelu, Nisipari
Asezarea geografica:
Comuna Castelu este situată în centrul judeţului Constanţa, la 8 km sud-vest de limita Municipiului Medgidia şi la 35 km de Municipiul Constanţa, având ca vecinătăţi: la sud-est - comuna Poarta Albă, la vest - Municipiul Medgidia şi comuna Cuza Vodă, la sud - canalul Dunărea-Marea Neagră, la nord-est - comuna Mihail Kogălniceanu
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Zootehnie
Apicultură
Comerţ
Activitati economice principale:
Agricultură
Comerţ
Creşterea animalelor
Evenimente locale:
Fiii satului Castelu
Fiii satului Nisipari
Sărbătoarea Kures
Facilitati oferite investitorilor:
Acces la principalele căi de comunicaţii (Canal Dunăre-Marea Neagră, DN 22C, DE 85)
Telefonie fixă, mobilă, internaţională
Utilităţi (reţea de apă potabilă)
Utilităţi disponibile pentru investiţii
Posibilităţi de cofinanţare locală
Forţă de muncă disponibilă
Agricultură ecologică
Apropiere la doar 7 km Municipiul Medgidia şi 35 km Municipiul Constanţa
Teren agricol
Proiecte de investitii:
Program reabilitare şi reparaţii şcoală şi liceu
Modernizare drumuri comunale
Reţea de gaze naturale
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă
Realizare sală de sport Castelu
Amenajare zonă centrală a satelor
Campus Universitar Castelu
Amenajare parcuri sat Castelu şi sat Nisipari
Împădurire - 50 ha conform proiect